C# Library Blog

0

Struct Nedir ? C#

Bu yazıda Struct (Yapı) nedir ondan bahsedeceğim. Ne olduğundan ziyade ne zaman kullanılmalıdır sorusunun cevabı daha önemlidir. C# dilinde struct, veri yapılarını temsil eden değer tipi bir veri türüdür.Sınflar referans tiptedir. Bir parametreli yapıcı,...

0

ASP.Net Core Automapper Kullanımı

Herkese merhaba, bugün automapper nedir ve nasıl kullanılir konusunu ele alacağım. Automapper en temelde business objelerinizle DTO (data transfer view) objelerinizi eşlemek maksadıyla kullanılmaktadır. Uygulamanız uyumsuz türlerin karmaşık bir eşlemesini gerektirdiğinde AutoMapper’ı kullanabilirsiniz. Eğer...

0

ASP.NET Core Identity Nedir ?

Identity, ASP.NET Core framework’ü içerisinde entegre bir şekilde sunulan bir kimlik ve erişim yönetimi sistemidir. ASP.NET Core Identity, kullanıcı kimlik doğrulama (authentication) ve yetkilendirme (authorization) işlemlerini kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Genellikle web uygulamalarında kaydolma, giriş...

0

Authentication ve Authorization Kavramları Nedir ?

Dağıtılmış uygulamalara yönelik güvenliğin merkezinde birbiriyle yakından bağlantılı iki kavram vardır: kimlik doğrulama(authentication) ve yetkilendirme(authorization). Authentication, kullanıcılardan bir tür kimlik bilgisi alma ve bilgileri kullanıcının kimliğini doğrulamak için kullanma işlemidir.  Yetkilendirme, kimliği doğrulanan bir kullanıcının...

0

Boxing Ve Unboxing Kavramı Nedir ? C#

 Bir değer tipinin, referans tipine dönüştürme işlemine C#’ta boxing(kutulama) denir . Referans tipinin tekrar değer tipine dünüştürme işlemine ise C#’ta unboxing(kutudan çıkartma) denir. Bildiğiniz üzere object bir referans türündedir. Bu yüzden boxing işlemini aşağıdaki...

0

C# Value Type Ve Reference Type Nedir ?

Değişkenler değer tipi ve referans tipi olarak iki gruba ayrılırlar. Değer tipi değişkenler bellekte Stack adı verilen alanlarda saklanırken referans tipi değişkenler ise Heap adı verilen alanlarda saklanırlar. Değer tipleri veriyi tutan değişken türleridir....

0

C# .Net Developer Mülakat Soruları

Herkese merhaba, bu yazıda mülakat sırasında karşınıza çıkması muhtemel soruları ve kısa cevaplarını yazacağım. Liste sürekli güncellenecektir. Virtual Kavramı Nedir ? Virtual olarak tanımladığımız metodlarımızı, diğer sınıflar içinde override edebiliriz. Yani, kalıtıldığı(miras alındığı) sınıfta...